Latest Entries »

Vormsel en eerste communie 2019

Dit bericht is bestemd voor de vormelingen van de vorige jaren en hun ouders.

Telkens er een nieuw bericht op onze catechese website geplaatst wordt, wordt er ook een bericht (e-mail) verstuurd naar alle geabonneerden.

Om in de toekomst deze berichten niet meer te ontvangen, moet je gewoon je abonnement stoppen.
Dat doe je door te klikken op de link onderaan in elke automatisch gegenereerde e-mail.

Abonnement

Uitnodiging gezinsviering 24 juni

Beste vormelingen,

Wij supporteren voor jullie toetsen.

Jullie supporteren vast en zeker voor de Rode Duivels.

We nodigen jullie uit om op 24 juni te komen supporteren voor Jezus in de kerk van Vertrijk tijdens de gezinsviering van 10u30.

We ontmoeten alvast een enthousiaste supporter van Jezus die geïnterviewd zal worden. Kom en zie, samen supporteren geeft kracht.

Groetjes,

de catechisten

Vormselviering op zondag 20 mei 2018

Hallo vormelingen en ouders,

Het vormsel op 20 mei komt stilaan dichtbij. Daarom hier nog een aantal zaken ter informatie

 • Voorbereiding op zaterdag 19 mei in de kerk van Vertrijk: voor groep 1 van  9u tot 11u en voor groep 2 van  11u tot 13u. Hier moet iedereen aanwezig zijn !
 • Zangrepetitie op vrijdag 18 mei in de kerk van Vertrijk van 19u00  tot 20u30.
 • Vormsel: zondag 20 mei om 10u (voor groep 1 = M->Z ) en om 14u (voor groep 2  = A->L ) in de kerk van Vertrijk (Roosbeekstraat)
  De vormelingenvan groep 1 moeten ten laatste op 9u45 aanwezig zijn.
  De vormelingenvan groep 2 moeten ten laatste op 
  13u45 aanwezig zijn.
  Vergeet niet het kruisje dat je bij de kruisoplegging gekregen hebt.
 • Peter en meter
  Net als bij het doopsel hebben peter en meter ook bij het vormsel een speciale plaats. Bij het vormsel komen zij mee naar voor en leggen hun hand op de schouder van de vormeling als teken dat zij en de ganse geloofsgemeenschap achter hen staan.
  Indien de dooppeter en/of doopmeter niet kan aanwezig zijn, vragen we om in overleg met de vormeling een andere peter en/of meter aan te duiden. Dat mag eventueel ook vader of moeder zijn, of iemand anders. Het moet niet noodzakelijk een man en een vrouw zijn.
 • Voorbehouden plaatsen
  Er worden in de kerk plaatsen voorbehouden voor ouders, broers en zussen, peter en meter. Peter en meter nemen best plaats langs de gangzijde van de stoelenrijen.
  Er zijn geen voorbehouden plaatsen voor andere familieleden zoals bvb. eventuele echtgenoten van peter en meter. Er zijn voldoende (niet-voorbehouden) plaatsen voor iedereen.
  Indien gewenst kunnen we dit wel aanpassen voor speciale situaties zoals bvb. echtscheidingen of wedersamengestelde gezinnen. Gelieve ons dat dan wel vooraf expliciet te laten weten.
  Indien er nog andere zaken zijn waarvan u graag had dat we er rekening mee houden, gelieve dat dan (liefst via e-mail) te laten weten.
 • Foto’s
  We hebben opnieuw iemand bereid gevonden om voor foto’s tijdens de vormselviering te zorgen. Een tijdje na de viering zijn de foto’s dan beschikbaar. De kosten voor de foto’s (onkostenvergoeding voor de fotograaf) zijn inbegrepen in de 50€ die u bij het begin van het catechesejaar betaalde.
  Om het verloop van de viering niet te storen, vragen we uitdrukkelijk dat er niemand anders foto’s neemt of filmt tijdens de viering.
 • Attesten klein verlet
  De attesten waarmee ouders op hun werk een dag klein verlet kunnen krijgen, zullen bij de repetities uitgedeeld worden.
 • Verkeerssituatie Vertrijk
  Ter gelegenheid van de vormselvieringen op 20 mei geldt er in Vertrijk een gewijzigde verkeerssituatie:
  – In de Roosbeeksestraat (straat van de kerk) geldt tussen 8u en 18u een parkeerverbod aan de zijde van de even huisnummers .
  – Tijdens dezelfde uren is er éénrichtingsverkeer in de Koutemstraat, tussen de Roosbeeksestraat en het kruispunt met de Honsemsestraat. Alleen verkeer in richting Willebringen is toegelaten. Verkeer komende van Willebringen kan de kerk bereiken via de Honsemsestraat en de Kerkweg.
  – In de Koutemstraat is er op deze uren een parkeerverbod aan de zijde van de oneven huisnummers.
  – Er zijn ook 20 à 30 parkeerplaatsen beschikbaar aan het Buurthuis in de Schoolstraat. Omwille van éénrichtingsverkeer is het Buurthuis alleen vanuit de Honsemsestraat bereikbaar.
Groetjes,
namens het catecheseteam,
Renaat

Vormselcatechese – zondag 22 april

Nog enkele praktische afspraken voor zondag

De vormelingen worden om 9u00 verwacht bij La Foresta, Prosperdreef 9, Vaalbeek.
Hierbij de wegbeschrijving.
We spreken af bij ingang A (receptie). Daar bevindt zich ook de bezoekersparking.
De catechesebijeenkomst duurt tot 16u30.

Belangrijk:
Buitenschoenen mogen niet in de lokalen.
Pantoffels of iets dergelijks meebrengen voor binnenactiviteiten.

Kalender update

Ter informatie:
Er is geen bijeenkomst in het rusthuis op 18 april.
Die datum was alleen bedoeld als reserve in het geval er veel vormelingen zouden zijn.

Vormelingendag 22 april 2018

Beste ouders,
 
Zoals jullie ondertussen weten, hebben we op zondag 22 april een vormelingendag in La Foresta te Vaalbeek.
 
Indien er specifieke zaken zijn waar we die dag mee rekenen moeten houden, gelieve ons dat dan zo snel mogelijk te laten weten via e-mail naar vormsel@sjalom-boutersem.be.
‘ s Middags is er een warme maaltijd voorzien en we moeten vooraf aan de catering laten weten of er speciale zaken zoals vegetarisch of allergieën zijn waar ze rekening mee moeten houden.
 
Groetjes,
de catechisten

Vieringen Goede Week

Beste vormeling,
beste ouders,

Zondag 25 maart is er om 9u00 (zomertijd !) catechese én
krijgen de vormelingen in de viering van Palmzondag het kruisje dat ze op de dag
van hun vormsel dragen.

Met Palmzondag begint voor de christenen dan ook de Goede Week. Zoals we al vele
jaren doen, willen wij ook dit jaar de Goede Week vieren met de vormelingen en hun ouders.

 • Op Witte Donderdag herdenken we hoe Jezus voor de laatste keer met zijn vrienden
  aan tafel zat en de voeten van zijn leerlingen waste.
 • Op Goede Vrijdag herdenken wij de lijdensweg en de dood van Jezus.
 • Op Paaszaterdag is er de paaswake waarin licht, vuur en water centraal staan.
 • Op Paasdag vieren we dan dat Jezus de dood overwonnen heeft. Zijn manier van
  leven, zijn diepe verbondenheid met God, zijn een blijvend licht geworden voor wie
  in Hem geloven.

Wij nodigen jullie van harte uit om in deze Goede Week één of meerdere vieringen
mee te maken. De vormelingen worden in elke viering actief betrokken. Hieronder
vinden jullie de data van de vieringen en de voorbereidende bijeenkomsten.

 • Donderdag 29 maart: Witte Donderdagviering om 20u00 in de kerk van
  Willebringen. Voorbereiding op woensdag 28 maart van 14u00 tot 16u00 in kerk
  van Willebringen. Wie naar de voorbereiding komt en een rol op zich neemt
  moet uiteraard ook naar de viering zelf komen! Wie niet naar de voorbereiding
  kan komen maar wel naar de viering is ook van harte welkom.
 • Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdagtocht met kruisverering om 20u00 in kerk
  van Butsel. Geen voorbereiding nodig. De vormelingen worden tijdig verwacht en
  mogen onderweg een kruis dragen. Ze helpen ook met het uitdelen van bloemen
  en kaarsjes.
 • Zaterdag 31 maart: Paaswake om 20u00 in de kerk van Boutersem.
  Voorbereiding zaterdag 30 maart van 9u00 tot 11u00 in kerk van Boutersem.

Het zou fijn zijn als we met jullie deze belangrijke momenten uit het leven van Jezus
kunnen herdenken.

Met vriendelijke groeten,
het pastoraal team en de catechisten

Op trektocht in de zomervakantie

Beste vormelingen,

Het is alweer even geleden, maar op de vorige activiteit liep er nog extra jong volk rond: een groep jongeren die zich de 13+ van Boutersem noemen. Zij hebben met jullie een spel gespeeld en zo konden jullie al eens kennismaken met hen.
Aan het eind van de activiteit gaven ze dan ook een kort woordje uitleg over hen, herinneren jullie dat nog? Ze vertelden over wat ze allemaal doen en over hun fameuze trektocht ieder jaar in de zomervakantie. Ook dit jaar gaan ze op tocht en dat is van zaterdag 21 juli tot woensdag 25 juli. Iedereen van jullie is welkom om mee te gaan ravotten in de natuur, te wandelen, spelletjes te spelen, samen te zijn met andere, bij de leiding te zagen, leiding Brecht te plagen en nog zó véél meer! Lees dus zeker onderstaande brief eens goed door én schrijf je zo snel mogelijk in WANT

‘Hoe meer zielen, hoe meer gezaag aan de leiding hun oren!’

uitnodiging vormelingen trektocht 2018


Groetjes,
Leiding 13+
Brecht Decuyper

Aanpassing weekend vormelingen !!

Beste ouders en vormelingen,

Door onvoorziene omstandigheden (of door het onvoorzien wegvallen van 3
catechisten) zien wij ons genoodzaakt het geplande weekend van 21&22 april in te
korten. Concreet betekent het dat we alleen op zondag 22 april van 9u tot 16u een
catechesedag organiseren als laatste voorbereiding op het vormsel. Iedereen wordt
verwacht om mee op pad te gaan in La Foresta te Blanden. Meer details hierover volgen nog.

Om deze dag optimaal te laten verlopen doen we een dringende oproep naar ouders
om mee te helpen! Op woensdag 21 maart is er om 20u een voorbereidende
vergadering in de pastorie van Vertrijk. We rekenen op jullie voor creatieve ideeën
op 21 maart en bereidwillige handen om op 22 april jullie kinderen een mooie dag te
laten beleven!

Alvast bedankt voor jullie medewerking!
De catecheseploeg